Günün Fırsatı
ALihancan.com -Eski site

Log Temizleme

Putty Girip Servere Reboot Atıyoruz Ardından Server Kendine Gelince Putty'e

df -h Yazıyoruz Tire İle F Arasında Boşluk Var Her Neyse Yazıp Enterlıyoruz
/dev > Ftp Dev Bölümünü Gösterir
/tmp > Ftp Tmp Bölümünü Gösterir
/usr > Ftp Ust Bölümünü Gösterir En Çok Log Burda Olur Çünkü Game Dosyaları Bu Bölümdedir.
/var > Ftp Var Bölümünü Gösterir Burdada Olabilir Çünkü Db - Mysql Dosyaları Bu Bölümdedir.

/dev/da0s1a 496M 181M 275M 40% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/da0s1e 496M 16K 456M 0% /tmp
/dev/da0s1f 15G 2.2G 11G 58% /usr
/dev/da0s1d 1.9G 440M 1.3G 24% /var


Şeklinde Ekran Geliyor /usr nin Yanındaki %58 Log Dur
Sonra cd /usr/game Yazıyoruz Enterlıyoruz Ardından sh clear.sh Yazıp Enterlıyoruz Loglar Temizleniyor. Ardından Tekrar df -h Yazıp Bakarsanız %58 Lik Kısmın Düştüğünü Görürsünüz. 

Günün Fırsatı